Жалби и Възражения

Орган за контрол от вид А "Тест Груп БГ" е документирал в своята Система за управление
"Процедура за разглеждане на жалби" ПК 7.5-1 и "Процедура за разглеждане на възражения" ПК 7.5-2, които се предоставят на Клиентите при поискване.