За Нас

“ДЕФЕКТО-ТЕСТ” ЕООД е създадено през 1998 година.

Дружеството е с единствен предмет на дейност - безразрушителен контрол на метали.

През годините на своето съществуване фирмата се развива, както в техническо така и в технологично направление. Закупените нови уреди и апарати, използването на материали и консумативи с високи характеристики, привличането на доказали се специалисти в областта на безразрушителния контрол, допринасят за високото качество на извършвания контрол.

За да отговори на гъвкавоста и непрекъснато развиващия се пазар, дружество „Дефекто-тест“ ЕООД гр. Варна е обособило в организацията си два органа за Безразрушителен контрол, като изпълнението зависи от изискванията на възложителя и проектната документация:

1. Орган за контрол „Дефекто-тест“ при „Дефекто-тест“ ЕООД гр. Варна, с внедрена система по качество и сертифициран от „ТЮВ Рейнланд-България“ в съответствие с БДС EN ISO 9001.

2. Орган за контрол от вид А - “Тест Груп БГ“ при “Дефекто-тест” ЕООД гр. Варна, aкредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020, като трета независима страна.

Като отличителни черти на нашата организация в съответствие с политиката ни по качество изтъкваме:
1. Професионализъм и висока надеждност на резултатите от контрола.
2. Коректност и лоялност към клиента.
3. Експедитивност в работа по проектите.

За всички методи разполагаме със персонал сертифициран по БДС EN ISO 9712 и ASNT-TC-1A.