Клиенти & Проекти Референции

Следват някои по-важни обекти, по които е извършван безразрушителен контрол през годините:

1. Arch “Olympic game – Torino 2006”;
Manufacturer: PROGECO Bulgaria Customer FALCONE;
2. Stringer & Guide Pyle – pipe structure for Caspian Sea;
Manufacturer: PROGECO Bulgaria; Customer SAIPEM;
3. Stainless and carbon steel pressure vessels for HDPE 120 KT/Y SALAVAT Russia;
Manufacturer :PROGECO Bulgaria; Customer: TECHNIMONT
4. Gas dehydration and glycol package for Barge;
Manufacturer: PROGECO Bulgaria; Customer: AGIP
5. Carbon steel pressure vessels for ISOCRACKING PLANT ENI RIFINERY SANNAZZARRO DE’ BURGONDI;
Manufacturer: PROGECO Bulgaria; Customer: SNAMPROGETTI;
6. SHIP LOADER for project RUSAL;
Manufacturer: PROGECO Bulgaria; Customer: SANDVIK
7. Project SHIP No.288;289
Manufacturer: BULYARD SHIPBUILDING INDUSTRY JSCo.
8. Project SHIP No.458,459
Manufacturer: BULYARD SHIPBUILDING INDUSTRY JSCo.
9. Project SHIP No.516
Manufacturer: BULYARD SHIPBUILDING INDUSTRY JSCo.
10. Project SHIP No.101;102;103
Manufacturer: BULYARD SHIPBUILDING INDUSTRY JSCo.
11. Enven 1.3 Daharki site expansion project-Pakistan;
Manufacturer: PROGECO Bulgaria; Customer SAIPEM.
12. Vessel steam “Vyncke 2”- Convection part;
Manufacturer: “Promichlena energetika-Varna” JSCo. Customer: VEOLIA RENAULT MAROC MAROCCO
13. Vessel steam “Vyncke 2”- Convection part;
Manufacturer: “Promichlena energetika-Varna”JSCo. Customer: KERNEL NIKOLAEV UKRAINE
14. Wind Floating Platform Brindisi-Italy;
Manufacturer: PROGECO Bulgaria;
15. Maritza East – 1 Power Station;
Manufacturer: “Energoremont Holding”JSCo
16. Enel Green power-Italy;
Manufacturer: PROGECO Bulgaria;
17. Barges NB 101÷106;
Manufacturer: “Ship machine building” JSCo.;
18. Refinery expansion project Taranto plus - Italy;
Manufacturer: PROGECO Bulgaria;
19. Marine Loading Arm B0030 with Purge line;
Manufacturer: KMM 68 JSCo.; Customer: Intercontinental Terminal Co. LLC/USA
20. Marine Loading Arm B0030 with Vapour line;
Manufacturer: KMM 68 JSCo.; Customer: ZAO Balt Nafta
21. Marine Loading Arm B0030 ;
Manufacturer: KMM 68 JSCo.; Customer: Oiltanking AmsterdaM B.V./NL
22. Marine Loading Arm B0030 ;
Manufacturer: KMM 68 JSCo.; Customer: Huston Fuel Oil
23. Pressure pipe line- Deven JSCo.;
Customer: Solvay Sodi JSCo.-Bulgaria
24. Резервоари тип котлован на територията на „Агрополихим“ АД гр. Девня
Възложител: “GELDOF” Belgium
25. Ново корабно строителство
Възложител: „МТГ Делфин“ АД
26. Новостроящи се тръбопроводи и станции за сярна кесилина
Възложител: „Ойлтанкинг България“ АД
etc.